MUW-101


MUW-101

 

● ไม่ใช่น้ำเลยแม้แต่หยดเดียว

● ปลอดเชื้อ ไม่ต้องใช้มือสัมผัสปุ่มฟลัชวาล์ว

● ไร้กลิ่น โดยมี One-Way Valve ทำหน้าที่เหมือนกับตัวดักกลิ่นปัสสาวะ

● ช่วยลดโลกร้อน ประหยัดน้ำได้ถึง 150,000 ลิตรต่อปีต่อโถ

● และลดการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

● สามารถติดตั้งแทนโถเก่าได้ทันที
 
MUW-101โถปัสสาวะชายไม่ใช้น้ำ
ขนาด420x360x710 มม. ขนาดท่อเข้ากำแพง 2"
Price :15,000 .-